Konzerte

Freitag, 07.07.2017, 17.00 Karlsruhe, Stadtkirche (SingBach)

Freitag, 18.08.2017, 17.00, Cloppenburg, Stadthalle (SingRomantik)